Obezite Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Kanda Yükselen Safra Asitlerinin Kan Şekerinin Düşmesi Üzerindeki Etkisi
İleal Transpozisyonun (Obeziteyi cerrahisi yönetmelerinde biri), son zamanlarda çok da doğru olmayan bir şekilde şeker hastalığının da tedavisi olduğu öne sürülmektedir. İileal transpozisyon uygulanan vakalarda, operasyondan hemen sonra kan şekerinin düşmesi bu iddianın en önemli kanıtı olarak gösterilmektedir. Gerçekten de operasyonlardan hemen sonra kan şekeri hızla aşağıya düşmektedir. Bu bulgunun nedeni olarak her ne kadar operasyondan sonra hastalara çok az gıda verilmesi ve dolayısıyla az kalorinin vücuda girdiği, bundan dolayı kan şekerinin hızla düştüğü gösterilmişse de, California'dan bir grup araştırıcı, mekanizmaya farklı bir açıklama getirdiler.

Operasyondan hemen sonra kanda artan safra asitleri, diyabette moleküler fizyopatolojideki en önemli mekanizmalardan olan endoplazmik retikulum stresini azaltmaktadır. Operasyondan hemen sonra vücuda giren kalorinin çok azaltılmasının da endoplazmik retikulum stresi üzerindeki azaltıcı etkisi buna eklenince, hastaların kan şeker düzeylerinde hızlı bir düzelme meydana gelmektedir.

Bu çalışma endoplazmik retikulum stresini azaltacak her girişimin diyabet tedavisi üzerinde ne kadar etkin olacağının da bir göstergesidir.

Disease Models & Mechanisms 6, 443-456 (2013)