İnsulin mide boşalmasında sorun yaşayan hastalar gibi özel durumlar haricinde yemekten önce alınmalıdır. 

Yemekten 10 dakika önce:

NovoRapid, Apidra, Humalog 100, Humalog 70/30, Humalog 50/50, Ryzodeg, NovoMix 30,Lantus, Glarin, Levemir, Toujeo

 

Yemekten 30 dakika önce:

Humulin-R, Humulin-N, Humulin-M 70/30